None

Kontakti

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Zelta ābele” 
Reģistrācijas Nr. 40103192521
Juridiskā adrese: Saltavota iela 30, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150
Valdes priekšēdētājs Gints Neimanis tālr. +371 29284237 
e-pasts: [email protected]